DESTINATION...

Uczniowski Klub Tańca Sportowego DESTINATION, zwany dalej "Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków tańca.

Uczniowski Klub Tańca Sportowego DESTINATION
ul. Nowogródzka 9/4
82-300 Elbląg
NIP: 578-24-87-360

Telefon: 511-912-289
E-mail: info@destination.elblag.pl

Nr konta:
Bank MILLENNIUM S.A. 30 1160 2202 0000 0001 5087 8720

Każdy tancerz uczęszczający na zajęcia taneczne musi dostarczyć do instruktora prowadzącego wypełnioną przez rodzica / opiekuna DEKLARACJĘ TANCERZA.

Tutaj do pobrania -> STATUT UKTS Destination oraz REGULAMIN UKTS Destination.